Pomieszczenie techniczne w Instytucie Audiowizualnym w Warszawie

W ostatnich dniach zostały wykonane odbiory końcowe natrysku tynku akustycznego Sonaspray K-13 Standard o grubości ok. 70mm w pomieszczeniu technicznym na inwestycji Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Celem prac było stworzenie warunków zmniejszonego hałasu pogłosowego. Wszelkie instalacje PPOŻ zostały widoczne.